Tag: nhưng chúng tôi có tính cách và vị trí khác nhau. Đội Paris Saint Germain’s gậy tạo ra một không khí ở đó tự tin rằng nếu neo Saint Germain ở Paris muốn giành giải vô địch